søndag den 1. marts 2009

Podning af rhododendron - Grafting rhododendrons

Mere formering…

Lørdag d.28. februar var der podedag, afholdt af den danske Rhododendron forening. Og det måtte jeg selvfølgelig bare deltage i … Deltagerne tager podekviste fra deres haver med, og så bliver de lagt på et bord til fælles brug. Og der var mange spændene ting. Underlagende som der podes var R.Cunninghams White, kunne købes på stedet. Principperne der bruges ved podning er simple. Teknikkerne er mange… Det er simpelt, og alle kan være med! Grundprincippet er at få cambium lagende på underlag og kvist til at ligge lige oven på hinanden. Så kvist og underlag skal være samme tykkelse. Den metode jeg brugte mest er kopulation også kaldet "The German method". (Skråt snit gennem underlag og kvist) Jeg lavede dog også et par kløft podninger(snit ned i underlaget og skrå snit fra to sider i kvisten) Når underlag og kvist passer præcist, taper jeg dem sammen med microporretape. Andre bruger elastikker eller bast. Nogle bruger endda klemmer.
Når podningen er lavet sætter jeg dem i potter med en klar pose over, så der holdes høj luft fugtighed.så sættes de under lys, ved ca. 20 grader.
Jeg fik lavet 10 podninger med blandt andet: R. sherriffii -R.sanguineum ssp didymum - R.proteoides - R.aureum …
Og så er det bare at vente på at de ”vokser” sammen i callusen…
I øvrigt har Birck rigtigt gode billeder liggende på sit Picasa album :
http://picasaweb.google.com/birck.denmark

More propagation ...


Saturday d.28. February, there was grafting day, organized by the Danish Rhododendron Association. And of course I had to just attend ... Participants will take graft twigs from their gardens, and then they put on a table in common use. And there were many exciting things. Underlays used were Cunningham R. White, could be purchased on site. The principles used in grafting are simple. The techniques are many ... It's simple and everyone can do it! The basic principle is to get the Cambium layer on base and twigs to lie just above the other. So twigs and the ground must be the same thickness. The method I used most copulation is also called "The German method". (Tilted cut through the base and twigs) I made also a few cleve grafts (cut down into the ground and tilted cut from two sides of the attic) when base and twigs fits exactly I taper them with surgical tape . Other uses elastic or bast. Some even use clamps. When grafting is done I put them in pots with a clear bag over to keep high air humidity.Placed under light at approx. 20 degrees. I had made 10 grafts with among others: R.sherriffii –
R.sanguineum ssp didymum - R.proteoides - R.aureum ... Then im waiting for the joints to grow together ... There are some really good pictures lying on Birck’s Picasa album:
http://picasaweb.google.com/birck.denmark

Ingen kommentarer: